Trinomics will study the environmental impacts derived from the unbundling of chargers from mobile phones and other devices

The European Commission (EC) is expected to adopt a common charger solution at EU-level in 2021. In preparation for the new initiative, Trinomics will support DG GROW to assess the economic and environmental impacts deriving from the unbundling of chargers from mobile phones and other portable devices (decoupling).    The project is a follow-up to the Impact Assessment Study on Common Chargers of Portable Devices that Trinomics carried out in…

Trinomics ondersteunt Ministerie van Economische Zaken met review van het beleidsontwerp voor de SDE++ regeling

Met het aannemen van de klimaatwet heeft Nederland zich gecommitteerd aan een reductie in broeikasgasuitstoot van 49% in 2030. Om dit doel te realiseren zijn grootschalige veranderingen nodig in alle sectoren in de economie en om deze veranderingen te stimuleren wordt een breed scala aan nieuwe beleidsinstrumenten ingezet. Één van de centrale beleidsinstrumenten in het…

Presentation “Energy Technology Dependence in Europe today and tomorrow” at Berlin Energy Forum

On Thursday 24 October, Trinomics senior associate Stephan Slingerland will give a presentation at the German-French Energy Forum “Security of Supply in a European Context”. The presentation, entitled “Energy Technology Dependence in Europe today and tomorrow”, will showcase the project on Energy Technology Dependence carried out by a consortium led by Trinomics for the European…