Trinomics ondersteunt Ministerie van Economische Zaken met review van het beleidsontwerp voor de SDE++ regeling

Met het aannemen van de klimaatwet heeft Nederland zich gecommitteerd aan een reductie in broeikasgasuitstoot van 49% in 2030. Om dit doel te realiseren zijn grootschalige veranderingen nodig in alle sectoren in de economie en om deze veranderingen te stimuleren wordt een breed scala aan nieuwe beleidsinstrumenten ingezet. Één van de centrale beleidsinstrumenten in het…